Tiền ảo Giá (USD) Giá (EOS) Tăng Giảm KHỐI LƯỢNG Giá trị vốn hóa thị trường
-3 BTC iconBTC $6,741.82 2,899.99 EOS -0.38% $42.00B $123.40B
-2 EOS iconEOS $2.32 😜 -1.21% $2.94B $2.37B
11 NUT iconNUT $25.14 10.82 EOS $73 $251.44M
22 WAX iconWAX $0.034637 0.014899 EOS 14.61% $484 $124.40M
33 WAL iconWAL $0.004663 0.002006 EOS 0.35% $93.94K $46.61M
44 LC iconLC $0.000165 0.000071 EOS 2.87% $1,708 $16.50M
55 POOL iconPOOL $1.15 0.494000 EOS 0.75% $670 $11.48M
66 IQ iconIQ $0.000988 0.000425 EOS 11.68% $44.04K $9.92M
77 BG iconBG $0.018249 0.007850 EOS -3.28% $114.40K $9.23M
88 PTI iconPTI $0.002499 0.001075 EOS 5.20% $2,206 $8.99M
99 WBI iconWBI $0.004882 0.002100 EOS 0.00% $1,349 $8.29M
1010 TLOS iconTLOS $0.017552 0.007550 EOS -10.85% $19.89K $6.29M
1111 DAPP iconDAPP $0.005702 0.002453 EOS 2.45% $605 $5.87M
1212 CAN iconCAN $1.95 0.839600 EOS $32 $5.85M
1313 USDT iconUSDT $1.00 0.431499 EOS 1.10% $6.77M $5.27M
1414 VTX iconVTX $0.011810 0.005080 EOS $26 $5.06M
1515 SENSE iconSENSE $0.002763 0.001189 EOS 19.39% $4,816 $4.79M
1616 BOS iconBOS $0.004533 0.001950 EOS $23 $4.41M
1717 NDX iconNDX $0.000349 0.000150 EOS -1.32% $565 $3.44M
1818 TPT iconTPT $0.000925 0.000398 EOS 7.86% $586 $3.39M
1919 KEY iconKEY $0.000656 0.000282 EOS 0.40% $49.52K $2.62M
2020 EOSDT iconEOSDT $0.997255 0.428969 EOS 0.56% $2,416 $2.62M
2121 PIZZA iconPIZZA $0.002627 0.001130 EOS $0 $2.53M
2222 RUSH iconRUSH $0.003548 0.001526 EOS $48 $2.34M
2323 DICE iconDICE $0.000410 0.000176 EOS -7.11% $4,225 $2.33M
2424 MEETONE iconMEETONE $0.000288 0.000124 EOS 0.02% $1,171 $2.16M
2525 PEOS iconPEOS $0.003185 0.001370 EOS 0.07% $25.30K $1.89M
2626 PGL iconPGL $0.014460 0.006220 EOS 2.64% $708 $1.63M
2727 CHEX iconCHEX $0.001625 0.000699 EOS 2.68% $736 $1.62M
2828 BNT iconBNT $0.184354 0.079300 EOS 4.07% $126.02K $1.62M
2929 OCT iconOCT $0.007204 0.003099 EOS $5 $1.44M
3030 EMT iconEMT $0.008941 0.003846 EOS 0.85% $164 $1.07M
3131 HIG iconHIG $0.000101 0.000044 EOS $37 $1.07M
3232 YAS iconYAS $0.010604 0.004561 EOS -9.75% $21.23K $1.06M
3333 EOSDAC iconEOSDAC $0.001025 0.000441 EOS -43.10% $155 $1.02M
3434 HASH iconHASH $0.082064 0.035300 EOS $24 $941.26K
3535 SOV iconSOV $0.001174 0.000505 EOS $22 $890.90K
3636 HORUS iconHORUS $0.000673 0.000289 EOS $0 $807.44K
3737 SBET iconSBET $0.001741 0.000749 EOS 0.00% $311 $696.08K
3838 VIG iconVIG $0.000686 0.000295 EOS $63 $685.39K
3939 EFX iconEFX $0.003417 0.001470 EOS $94 $620.33K
4040 BLACK iconBLACK $0.000222 0.000095 EOS $60 $465.90K
4141 SEED iconSEED $0.000224 0.000096 EOS $0 $443.21K
4242 XPC iconXPC $0.004231 0.001820 EOS $47 $422.85K
4343 EDE iconEDE $0.000302 0.000130 EOS $12 $390.48K
4444 EDNA iconEDNA $0.001048 0.000451 EOS $45 $339.42K
4545 BOID iconBOID $0.000109 0.000047 EOS $46 $304.29K
4646 XDAP iconXDAP $0.000314 0.000135 EOS $40 $275.88K
4747 LUME iconLUME $0.000264 0.000113 EOS $0 $263.37K
4848 TXT iconTXT $0.000066 0.000028 EOS -18.68% $497 $228.71K
4949 EPRA iconEPRA $0.000020 0.000008 EOS $4 $196.09K
5050 EIDOS iconEIDOS $0.000586 0.000252 EOS 0.40% $1,927 $194.97K
5151 VOID iconVOID $0.000003 0.000001 EOS $4 $164.09K
5252 HVT iconHVT $0.000362 0.000156 EOS $3 $126.69K
5353 PIXEOS iconPIXEOS $0.000043 0.000019 EOS $5 $92.62K
5454 DRAGON iconDRAGON $0.000047 0.000020 EOS 0.40% $6,665 $46.75K
5555 SPIN iconSPIN $0.035592 0.015310 EOS $18 $34.21K
5656 BAP iconBAP $0.000332 0.000143 EOS $0 $33.22K
5757 DEFI iconDEFI $0.000088 0.000038 EOS 0.00% $325 $29.51K
5858 POW iconPOW $0.018407 0.007918 EOS -15.47% $2,641 $18.92K