Tiền ảo Giá (USD) Giá (EOS) Tăng Giảm KHỐI LƯỢNG Giá trị vốn hóa thị trường
-3 BTC iconBTC $49,575.00 4,570.72 EOS -3.26% $79.63B $927.53B
-2 EOS iconEOS $10.85 😜 0.00% $9.39B $11.29B
11 WAX iconWAX $0.218096 0.020108 EOS 0.00% $18.25K $783.78M
22 TPT iconTPT $0.140541 0.012958 EOS 0.00% $715.33K $487.18M
33 IQ iconIQ $0.019775 0.001823 EOS 0.00% $346.36K $198.17M
44 VTX iconVTX $0.072236 0.006660 EOS $1 $151.70M
55 NUT iconNUT $15.24 1.405000 EOS 0.00% $287 $148.65M
66 POOL iconPOOL $11.61 1.070600 EOS $0 $116.12M
77 OGX iconOGX $1.06 0.097563 EOS 0.00% $207 $105.82M
88 USDT iconUSDT $1.00 0.092432 EOS 0.00% $12.42M $90.48M
99 WAL iconWAL $0.007864 0.000725 EOS 0.00% $193.86K $77.38M
1010 CHEX iconCHEX $0.068794 0.006343 EOS 0.00% $48.00K $68.71M
1111 TLOS iconTLOS $0.181099 0.016697 EOS 0.00% $32.80K $64.33M
1212 BOX iconBOX $24.73 2.280112 EOS 0.00% $2,204 $59.84M
1313 EFX iconEFX $0.085902 0.007920 EOS 0.00% $8,680 $51.15M
1414 DAPP iconDAPP $0.041506 0.003827 EOS 0.00% $13.81K $47.49M
1515 CAN iconCAN $11.30 1.042200 EOS 0.00% $169 $33.91M
1616 DFS iconDFS $9.69 0.892973 EOS 0.00% $11.99K $23.89M
1717 LC iconLC $0.000716 0.000066 EOS $0 $19.75M
1818 FLX iconFLX $0.013775 0.001270 EOS 0.00% $26.27K $16.38M
1919 PUML iconPUML $0.028742 0.002650 EOS 0.00% $105 $14.37M
2020 KEY iconKEY $0.001329 0.000123 EOS 0.00% $12.77K $11.96M
2121 SENSE iconSENSE $0.006616 0.000610 EOS 0.00% $136 $11.91M
2222 PGL iconPGL $0.103039 0.009500 EOS 0.00% $8,081 $11.62M
2323 OCT iconOCT $0.052432 0.004834 EOS $13 $10.49M
2424 DICE iconDICE $0.001733 0.000160 EOS $7 $10.09M
2525 SOUL iconSOUL $0.023862 0.002200 EOS $8 $7.90M
2626 RUSH iconRUSH $0.009924 0.000915 EOS 0.00% $3,679 $6.58M
2727 HASH iconHASH $0.367687 0.033900 EOS $90 $6.51M
2828 PIZZA iconPIZZA $0.115549 0.010653 EOS 0.00% $9,190 $6.20M
2929 EMT iconEMT $0.034383 0.003170 EOS 0.00% $1,786 $5.51M
3030 SBET iconSBET $0.012039 0.001110 EOS 0.00% $1,490 $4.82M
3131 EOSDAC iconEOSDAC $0.004822 0.000445 EOS 0.00% $150 $4.80M
3232 BLACK iconBLACK $0.002169 0.000200 EOS 0.00% $13.06K $4.56M
3333 TXT iconTXT $0.000976 0.000090 EOS 0.00% $484 $4.54M
3434 HIG iconHIG $0.000412 0.000038 EOS $4 $4.35M
3535 BOS iconBOS $0.004447 0.000410 EOS 0.00% $156 $4.33M
3636 MEETONE iconMEETONE $0.000506 0.000047 EOS 0.00% $21.42K $3.79M
3737 BNT iconBNT $11.48 1.058639 EOS 0.00% $61.85M $3.46M
3838 YFC iconYFC $345.51 31.855620 EOS 0.00% $1,004 $3.46M
3939 VIG iconVIG $0.003251 0.000300 EOS 0.00% $7,691 $3.25M
4040 PEOS iconPEOS $0.004111 0.000379 EOS 0.00% $1,209 $2.44M
4141 PTI iconPTI $0.000672 0.000062 EOS $0 $2.42M
4242 EPRA iconEPRA $0.000161 0.000015 EOS $10 $1.61M
4343 SEED iconSEED $0.000727 0.000067 EOS $56 $1.38M
4444 DMD iconDMD $54.39 5.014600 EOS $40 $1.36M
4545 BG iconBG $0.002712 0.000250 EOS 0.00% $353.24K $1.35M
4646 NDX iconNDX $0.002859 0.000264 EOS 0.00% $28.97K $1.32M
4747 BOID iconBOID $0.000413 0.000038 EOS 0.00% $982 $1.27M
4848 EDNA iconEDNA $0.003872 0.000357 EOS 0.00% $1,574 $916.15K
4949 SOV iconSOV $0.004035 0.000372 EOS $31 $765.08K
5050 EOSDT iconEOSDT $0.985116 0.090826 EOS 0.00% $15.55K $744.98K
5151 HORUS iconHORUS $0.000477 0.000044 EOS $97 $572.68K
5252 YAS iconYAS $0.005532 0.000510 EOS $1 $553.16K
5353 EIDOS iconEIDOS $0.000503 0.000046 EOS $38 $502.72K
5454 PIXEOS iconPIXEOS $0.000153 0.000014 EOS 0.00% $942 $389.55K
5555 HVT iconHVT $0.000944 0.000087 EOS $36 $330.27K
5656 VIGOR iconVIGOR $0.98 0.090774 EOS 0.00% $852 $140.56K
5757 DEFI iconDEFI $0.000412 0.000038 EOS 0.00% $1,518 $137.74K
5858 SPIN iconSPIN $0.032647 0.003010 EOS $16 $125.23K
5959 DOP iconDOP $0.044470 0.004100 EOS $15 $124.55K
6060 ONES iconONES $0.055316 0.005100 EOS $3 $107.64K
6161 POW iconPOW $0.018330 0.001690 EOS 0.00% $264 $97.81K