Tiền ảo Giá (USD) Giá (EOS) Tăng Giảm KHỐI LƯỢNG Giá trị vốn hóa thị trường
-3 BTC iconBTC $9,617.53 2,381.87 EOS -4.32% $53.59B $175.30B
-2 EOS iconEOS $4.04 😜 -10.52% $5.42B $4.25B
11 NUT iconNUT $23.94 5.93 EOS 7.92% $3,428 $239.75M
22 WAX iconWAX $0.055701 0.013795 EOS -0.04% $761 $200.41M
33 WAL iconWAL $0.008443 0.002091 EOS -6.11% $432.87K $84.53M
44 LC iconLC $0.000339 0.000084 EOS 10.81% $8,233 $33.15M
55 POOL iconPOOL $2.02 0.501106 EOS -7.56% $1,242 $20.26M
66 TLOS iconTLOS $0.046924 0.011621 EOS 12.09% $128.09K $16.59M
77 DAPP iconDAPP $0.015494 0.003837 EOS 8.21% $21.45K $15.92M
88 PTI iconPTI $0.004026 0.000997 EOS -0.32% $6,037 $14.51M
99 IQ iconIQ $0.001171 0.000290 EOS 15.23% $102.67K $11.64M
1010 BG iconBG $0.024476 0.006062 EOS -2.37% $101.19K $10.68M
1111 CAN iconCAN $3.31 0.820000 EOS 4.38% $27.25K $9.94M
1212 WBI iconWBI $0.005653 0.001400 EOS 55.56% $116 $9.61M
1313 BOS iconBOS $0.008341 0.002066 EOS 15.67% $113 $8.63M
1414 SENSE iconSENSE $0.004754 0.001177 EOS 24.18% $8,891 $8.25M
1515 DICE iconDICE $0.001186 0.000294 EOS 6.74% $6,201 $6.75M
1616 NDX iconNDX $0.000630 0.000156 EOS -7.69% $13.49K $6.24M
1717 VTX iconVTX $0.013284 0.003290 EOS 0.30% $971 $5.71M
1818 TPT iconTPT $0.001495 0.000370 EOS 7.41% $2,454 $5.49M
1919 KEY iconKEY $0.001348 0.000334 EOS 7.64% $44.57K $5.41M
2020 USDT iconUSDT $1.00 0.248540 EOS 12.48% $587.94K $5.27M
2121 CHEX iconCHEX $0.005038 0.001248 EOS -6.44% $37.44K $5.04M
2222 PIZZA iconPIZZA $0.005089 0.001260 EOS $51 $4.95M
2323 PEOS iconPEOS $0.008003 0.001982 EOS -0.64% $53.51K $4.75M
2424 EOSDT iconEOSDT $1.00 0.247939 EOS 13.34% $16.22K $4.57M
2525 LNX iconLNX $0.213196 0.052800 EOS 0.00% $173 $4.48M
2626 MEETONE iconMEETONE $0.000549 0.000136 EOS 7.94% $758 $4.12M
2727 RUSH iconRUSH $0.005952 0.001474 EOS $41 $3.94M
2828 BNT iconBNT $0.319019 0.079008 EOS 6.99% $432.39K $2.81M
2929 OCT iconOCT $0.013099 0.003244 EOS $6 $2.63M
3030 SOV iconSOV $0.002843 0.000704 EOS -0.11% $490 $2.30M
3131 YAS iconYAS $0.021042 0.005211 EOS 1.47% $101.87K $2.11M
3232 EOSDAC iconEOSDAC $0.001837 0.000455 EOS -3.19% $718 $1.83M
3333 PGL iconPGL $0.012477 0.003090 EOS $95 $1.41M
3434 VIG iconVIG $0.001272 0.000315 EOS 34.04% $6,538 $1.27M
3535 HORUS iconHORUS $0.000989 0.000245 EOS $69 $1.19M
3636 EMT iconEMT $0.009413 0.002331 EOS 12.99% $432 $1.13M
3737 BLACK iconBLACK $0.000497 0.000123 EOS $70 $1.05M
3838 SBET iconSBET $0.002544 0.000630 EOS -2.48% $6,785 $1.02M
3939 DEFI iconDEFI $0.003045 0.000754 EOS 49.42% $8,330 $1.02M
4040 LUME iconLUME $0.000866 0.000215 EOS $7 $867.23K
4141 EIDOS iconEIDOS $0.003591 0.000889 EOS 2.49% $23.43K $855.51K
4242 HASH iconHASH $0.068533 0.016973 EOS $35 $750.41K
4343 HIG iconHIG $0.000075 0.000019 EOS $3 $725.25K
4444 XPC iconXPC $0.007105 0.001760 EOS -0.02% $138 $711.30K
4545 EPRA iconEPRA $0.000069 0.000017 EOS $44 $690.85K
4646 EDE iconEDE $0.000525 0.000130 EOS $21 $679.41K
4747 EDNA iconEDNA $0.001968 0.000487 EOS 12.59% $671 $668.86K
4848 EFX iconEFX $0.003674 0.000910 EOS $11 $667.47K
4949 TXT iconTXT $0.000186 0.000046 EOS 15.00% $1,827 $626.36K
5050 BOID iconBOID $0.000153 0.000038 EOS $40 $421.11K
5151 FAST iconFAST $0.000078 0.000019 EOS $7 $353.45K
5252 SEED iconSEED $0.000152 0.000038 EOS $51 $300.70K
5353 XDAP iconXDAP $0.000319 0.000079 EOS $63 $280.90K
5454 HVT iconHVT $0.000679 0.000168 EOS $65 $237.92K
5555 LIMO iconLIMO $0.000018 0.000005 EOS $30 $181.91K
5656 PIXEOS iconPIXEOS $0.000072 0.000018 EOS 35.27% $1,303 $154.69K
5757 VOID iconVOID $0.000002 0.000001 EOS $3 $151.59K
5858 DRAGON iconDRAGON $0.000102 0.000025 EOS 4.32% $2,514 $102.60K
5959 BAP iconBAP $0.000921 0.000228 EOS $34 $92.17K
6060 TRYBE iconTRYBE $0.000080 0.000020 EOS $5 $80.04K
6161 POW iconPOW $0.097005 0.024024 EOS 6.35% $15.25K $70.47K
6262 ATHENA iconATHENA $0.000323 0.000080 EOS $10 $64.36K
6363 SPIN iconSPIN $0.047242 0.011700 EOS $97 $41.43K